0001

PEPERKLIPS

nDnsbieynf

0045

PEPERKLIPS.NL
MEER PEPERKLIPS
LETTERTABEL
ZELF TYPEN
MACRO DOWNLOAD
HANDLEIDING
VOORBEELD

P
E
P
E
R
K
L
I
P
SnD
ns
b
i
ey
n
f

Op deze pagina vindt u informatie over Peperklips en de ontwikkelingen daaromtrent.

Peperklips is de door mij ontwikkelde typografie die speciaal bedoeld is voor de nederlandse taal. Het Latijnse alfabet werkt al eeuwen niet echt lekker op onze mooie taal met allemaal onbevredigende compromissen tot gevolg en steeds opnieuw een nieuwe spelling invoeren heeft volgens mij ook geen zin. Wat het Nederlands nodig had was gewoon een schriftsoort ontworpen op de nederlandse taalregels, waardoor we niet steeds de spelling hoeven te corrigeren.

Het is zover! Al een paar jaar was ik bezig een programmeur te vinden die de simpele spellingsregels van Peperklips in een eenvoudig te bedienen tekstverwerker kon zetten. Gert, mijn dank is schier oneindig, heeft een oplossing bedacht waarbij het veelgebruikte Microsoft® Word® als programma dient en Peperklips er als een macro aan is toegevoegd.

Voordelen:
Heel veel mensen kennen Word® en kunnen daarmee werken.
Alle meer of minder uitgebreide mogelijkheden van deze gebruiksvriendelijke tekstverwerker kunnen blijven worden toegepast.

Nadelen:
De gebruikersgroep blijft beperkt tot diegenen die (een al dan niet geregistreerde versie van) Word® bezitten.
Word® is en blijft een Microsoftprogramma en die staan niet bekend om hun betrouwbaarheid.

U begrijpt dat mijn euforie Peperklips nu eindelijk met u te kunnen delen enigszins getremperd wordt door deze beperkingen, maar dat neemt niet weg dat er eindelijk een opening is om digitaal verder te kunnen. Als er dan ook op grond van de ervaringen met de PeperklipsWordMacro een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk zelfstandig programma ontwikkeld kan worden (en ik nodig iedereen uit om daaraan mee te werken), dan ben ik de gelukkigste man op aarde.Volg hier de link naar de downloads.

Adviezen, tips, sponsoring, subsidie, u bent allen van harte welkom!

Ook leuk om te weten: Peperklips is ook te vinden op Omniglot: www.omniglot.com/conscripts/peperklips.htm

Eenvoudige samenvatting:

Spraakklanken worden onderverdeeld in klinkers en stemloze/stemhebbende medeklinkers. De stemloze medeklinkers hebben steeds een spitse onderkant, de stemhebbende medeklinkers steeds een gebogen. De klinkers worden boven de voorafgaande medeklinker gezet, tenzij de lettergreep begint met die klinker. Deze komt dan op de schrijflijn met een punt erboven.

Zo visualiseert ieder woord zijn klank omdat in één oogopslag zichtbaar is hoeveel lettergrepen het telt en waar de stemhebbende en stemloze medeklinkers zich bevinden.

Iets minder eenvoudig:

De basisletterzin bestaat uit achttien letters, elf medeklinkers waarvan vijf stemloos, en zeven klinkers. Al deze letters kunnen zelfstandig worden gebruikt, sommige dienen ook als basis voor andere. Zo kan een korte klinker verlengd worden met een horizontale streep erdoor, en een stemloze medeklinker kan stemhebbend worden gemaakt door een boog aan de onderkant vast te plakken. Ook is het in sommige gevallen mogelijk de letter te spiegelen om een verwante klank weer te geven. Zo kun je bijvoorbeeld van een "K" een "T" maken, of van een "N" een "NG". Samen met alle varianten van de basisletters levert dat een alfabet op van vijfenveertig lettertekens die allemaal in het Nederlands voorkomende spraakklanken vertegenwoordigen (Dat lijkt veel, maar ze zijn zo logisch van elkaar afgeleid dat je eigenlijk alleen de 18 basisletters hoeft te kennen). De klank van zo'n letter is onveranderlijk, ongeacht welke letter er voor of achter staat. Dat heeft als groot voordeel dat je niet met kunstgrepen zoals letterverdubbeling of meerdere letters voor één en dezelfde klank hoeft te werken. Ook worden spraakklanken die momenteel door meerdere letters worden weergegeven samengevat in één karakter, zodat er minder lettertekens geschreven/gelezen hoeven worden. Voeg hierbij de vereenvoudiging van het letteruiterlijk en een sneller schrijf- en leesbaar, economisch, maar vooral duidelijk schrift is het resultaat.

De basisletterzin waarop alle letters zijn gebaseerd ziet er zo uit:


en betekent "Nou lach ik me suf: hij worp!"

Ik geef toe: het is geen briljante volzin waarmee ik alle schrijvers en dichters van de tafel veeg, maar hij bevat wel alle basisletters éénmaal. Alle stemloze medeklinkers zijn spits aan de onderkant, alle stemhebbende rond. Klinkers die worden voorafgegaan door een medeklinker komen daarboven, losse klinkers staan op de schrijflijn met een punt erboven, waardoor je steeds de lettergreep kunt zien. Op deze manier kun je zelfs van een losse medeklinker een lettergreep maken.

Ik ben op dit moment bezig "Het Paarse Boekje" aan het maken :de Peperklipsvariant van "Het Groene Boekje", ik lach me suf om de hoeveelheid overbodige spellingsregels die verdwijnen. Het wordt allemaal zoveel eenvoudiger.

Heeft u nu al vragen (behalve "Wanneer komt het boek/Het Paarse Boekje uit?": Deze vragen hebben beide als antwoord: "Geen idee".), dan kunt u mij emailen op peperklips@peperklips.nl. Ik probeer dan zo duidelijk mogelijk een antwoord te formuleren.
U helpt mij door vragen te stellen; hierdoor levert u zelf materiaal voor de boeken en verbeteringen van de Word®macro...

Lees verder op Peperklipsplus, daar vindt u nog meer informatie en in meer detail!