0001

ZEVENTIENDE GROOT DICTEE DER NEDERLANDSE TAAL

FDJsqoYqOs TbVo OyioD Odb qDOsberqOfs oRe

0045

PEPERKLIPS.NL
MEER PEPERKLIPS
ZELF TYPEN
MACRO DOWNLOAD
HANDLEIDING
VOORBEELD

P
E
P
E
R
K
L
I
P
SnD
ns
b
i
ey
n
f

Onderstaande tekst bevat veel leenwoorden, maar desondanks is gekozen om deze integraal in Peperklips over te zetten. In principe worden leenwoorden in het Latijnse alfabet geschreven. "Normale" teksten bevatten veel minder leenwoorden.
Åq fVnÏnsbR

Os Jbwx OY kdo kyns IbrqO irjD NyqsqeYn, Åq ayf oxyIY Âq Os TXOs irqo Jrq Os JDboyT,xrf faRiJve ÍoTsOvfo Ãq Åq NvbOVbVOs Oc nYÆf Æq Åq NeXf ado ÏJRes Jerosq, kdo nbDfYÌFs TsFyto ndbjdio Ãq Os aDi Èn.

În Os NHqs Jrq kdo kVbDoRÇoRNeYfsadqo fovqO Åq OyfiæviY OY Odáadose Æq jbrQiVjVqd kynkvn ayifos ovo Åq ÇiedioYfs Nbl; Åq ÂaHFYiRe irbxlous xRbJrq qvtorqf Áe aDqyTs erUJÎnqRas xrf TsaRio. Æqjyq.

os ayOsq Jrq Os nbdo aRisqOs uvQseC eDi nbRosq odq ÇqsqaRes ÎqaVTsesi, aRb ÎqOrQif Os odqkDaseftblÅqOs kdbY xyfo Os Nl Os ÏNsb Ãq kdo TsJel TsiVasq Jbwx Åq NbYFsb Æq Åq ftReous nsoYojXbf os NsartoyTsq.

Fs iDi xdekRfo fartosqO qRb Os Ocb, aRb xdbO Nlxlesq ÁjTselO OVb Æq fedto ÁjTsbytos OVNsbarqnyqgsb OY qYo ÁeDq fobQi, aRb Çqf osaDb ado ivqoYqH TsNerj kdo NYoæhIsesq JsbgoDbOs.

ORbOVb ayfos Fs Os ÆqobD Jrq Åq jlqTsNwxOs, xro ÀOsbs arq - krbYnvosbNbyesous ÎqOsb Åq irNrbdodfis iXn Jrq xyos ibhesq - OY Nl Os Nrb Flq foDbDÏoYns irUnYbYàR NsfodeOs JVbOro kl kRb ÎqoxRbOs.

kl FXqOs kRb JehtiyT Æq NsTvq kRb În ÇJsq Îqkcfs Áef ODOdàcFs xlFs oX os fnbDisq: Oro TsOX Jrq iHnYOV ado Flq nle-Æq-NVT xrf ÏJsb Æq Ío; kdo Jsbneytoos kda khq Îqoxbytos erobsrEãY os NsÊqOyTsq.

Fl xyfo FV Çq-oxD-ObY TDq ÁO bdas bYnvfos os NsOdQisq, aRb Jsbivto kda Åq JveaRio iedofsqOs ÏbJlT; kl NserqOOs În Os TbcqO FCOro kl, ieda TsbRio ohfsq kdo acNYedb, ÆbÍoFrT Áef Åq iqviÀo TsfeRTsq Nvifsb.

kl ibcqOs, Æq odbxle Os aHFYi ÍojDOOs, kRfoos Fl Fyt JsbOxRfO Os FRi Ío - ÎqOsb Ánnewf, Oro xde, Æq oXq Fl Os Obdanse ÏJsbTyQ Æq krej NCosqfovqO, xrf qvT qdo os kVbsq Oro Fl kda krejeCO ÍoaRios JVb ThnY.ÎqOsbfoRqOs odifo NsJro JDe eDqxVbOsq, aRb OdfÎqOrQif Ãf TsiVFsq Îa ODFs ÃqosTbRe Ãq nDnsbieynf ÏJsb os Fdosq. Ãq nbyqfYns xvbOsq eDqxVbOsq Ãq kdo erolqfs ÁejRNso TsftbDJsq. "qvbaRes" osifosq NsJrosq JDe ayqOsb eDqxVbOsq.
Een soapopera

De vrouw die het hippe grand café binnenliep, een miss twiggy aan de goede kant van de veertig, was smaakvol uitgedost in een bordeauxrode deux-pièces en een blouse met ovale vlakken, het precieuze gezicht perfect in de make-up.

Op de bühne van het horeca-etablissement stond een diskjockey die deathmetal en francofone hiphopnummers mixte tot een eclectische brij; een amuzikaal karweitje waarvan nochtans al menige liveopname was gemaakt. Enfin.

Te midden van de pret makende jongelui leek praten ten enenmale onmogelijk, maar ondanks de tenhemelschreiende herrie wist de bij de ober in het gevlij gekomen vrouw een breezer en een schaaltje petitfours te bemachtigen.

Ze keek welhaast smachtend naar de deur, maar werd bijwijlen afgeleid door een slecht afgerichte dobermannpincher die niet alleen stonk, maar eens te meer met continu geblaf het beatjuggelen versjteerde.

Daardoor miste ze de entree van een fijngebouwde, wat oudere man – harrypotterbrilletje onder een cabareteske coupe van witte krullen – die bij de bar zijn stereotiepe caipirinha bestelde voordat hij haar ontwaarde.

Hij zoende haar vluchtig en begon haar op even onheuse als dedaigneuze wijze toe te spreken: dat gedoe van Cupido met zijn pijl-en-boog was over en uit; het verplichtte hem hun ontwrichte latrelatie te beëindigen.

Zij wist zo een-twee-drie geen ad remme riposte te bedenken, maar verkocht hem een volmaakt kletsende oorvijg; hij belandde op de grond zodat hij, klem geraakt tussen het meubilair, eruitzag als een knock-out geslagen bokser.

Hij kreunde, en terwijl de muziek uitfadede, haastte zij zich verdwaasd de zaak uit – onder applaus, dat wel, en toen zij de drempel overging en half buitenstond, was nog net te horen dat zij hem halfluid uitmaakte voor guppy.