0001

Peperklips Macro Download

nDnsbieynf aRibV NyqsqeROsq

0045

PEPERKLIPS.NL
MEER PEPERKLIPS
LETTERTABEL
ZELF TYPEN
MACRO DOWNLOAD
HANDLEIDING
VOORBEELD

P
E
P
E
R
K
L
I
P
SnD
ns
b
i
ey
n
f

Hieronder vind u drie pakketjes in .zip-formaat waarmee u Peperklips zult kunnen gaan gebruiken op iedere computer met TrueTypeFonts-ondersteuning. Ieder pakket bestaat uit de volgende onderdelen:
1: een .ttf-file. Dit is het lettertype dat gebruikt wordt door de macro die geprogrammeerd staat in
2: een .doc-file. Dit is een Word®-document waarin verschillende Peperklipsverwijzingen staan opgeslagen.
3: een .txt-file. Dit is de README. Hierin staat o.a. beschreven hoe het lettertype op uw computer en de macro in Word® terechtkomen.
Alle onderdelen in één pakket hebben dezelfde naam, zodat u ze niet verwart wanneer u alledrie de zipfiles downloadt en installeert. Het is niet mogelijk een nieuwe macro over een oude heen te installeren, maar er is andere oplossing voor het gebruiken van verschillende Peperklipslettertypen. Details vindt in de .txt.
Hoe de macro te gebruiken vindt u terug in deze handleiding. Deze is voor alle macro's gelijk.

Peperklips Klassiek Mono

PPKkMO

Peperklips Redis Mono

PPKrMO

Peperklips Bitmap Mono

PPKbmpMO

Het is ook mogelijk de Peperklipslettertypen in andere (tekstverwerkings-)programma's te gebruiken. Hiervoor moet u wel eerst één of meer lettertypen uit bovenstaande .zip-files op uw computer installeren (zie hiervoor de daarbij ingesloten .txt-file, NIET de hieronder te vinden OsZelfo.txt) en het te gebruiken programma instellen op het gewenste Peperklipslettertype. Afhankelijk van welk programma u gebruikt kunt u meestal handmatig lettertypes (PPK-Lat en vv) afwisselen (u kunt in Windows®Kladblok (Notepad) slechts één lettertype per geheel document gebruiken!). Er wordt op dit moment gewerkt aan een oplossing voor het gebruik met OpenOffice.org, het gratis officepakket.
Nadeel 1: u kunt in andere tekstverwerkingsprogramma's de macro niet gebruiken en u moet de Zelfstandige klinkers en Zeldzame medeklinkers dan ook handmatig invoeren met de Alt+ANSIcode. Deze vindt u in deze .txt file overzichtelijk bijelkaar. Het werkt natuurlijk minder makkelijk en snel dan met de macro, en het risico typfouten te maken is aanzienlijk groter. Let er goed op dat een lettergreep die met een klinker begint ("aan-een" "of" "al-om") steeds Zelfstandig is (maar dat moet u met de macro binnen een woord toch ook aangeven)! Voor de Met-opdracht kunt u gewoon de Shifttoets gebruiken.
Nadeel 2: uw QWERTYtoetsenbord geeft natuurlijk niet de juiste letters weer. Hier vindt u een afbeelding van de toetsenlayout voor Peperklips. Als u deze afdrukt en ernaast houdt kunt u zien welke letter onder welke toets zit. Nogmaals, met de macro gaat het allemaal een stuk makkelijker, de layout blijft tijdens het typen van Peperklips gewoon in beeld en de Zelfstandige klinkers en Zeldzame medeklinkers zijn ofwel geautomatiseerd (na een spatie) ofwel met de Z-toets op te roepen.
Zie voor verdere instructies deze handleiding. Op een MacIntoshcomputer kunt u deze drie lettertypen installeren, daarna moet ik u echter achterlaten. Mijn kennis van MacOS is helaas dermate minimaal dat ik u daarin geen verdere ondersteuning kan bieden.