0001

PEPERKLIPS UITGEBREID

nDnsbieynf ÍoTsNblO

0045

PEPERKLIPS.NL
MEER PEPERKLIPS
LETTERTABEL
ZELF TYPEN
MACRO DOWNLOAD
HANDLEIDING
VOORBEELD

P
E
P
E
R
K
L
I
P
SnD
ns
b
i
ey
n
f

BELANGRIJK:
Installeer voordat u deze pagina gaat lezen eerst het lettertype "Peperklips Klassiek Mono" (.ttf, TrueTypeFont); uw browser geeft anders verkeerde tekens weer.

Tot mijn eigen schande moet ik bekennen dat alle downloads en instructies van toepassing zijn op Windows?systemen. Voor MacIntoshgebruikers zijn er wel drie lettertypen beschikbaar, maar verder weet ik van Mac niks, en kan u daarin dan ook helaas geen ondersteuning bieden. Ik hoop dat daar spoedig verandering in komt wanneer iemand zich spontaan en geheel vrijwillig opwerpt om voor de MacIntoshomgeving programmatuur met bijbehorende instructie ontwikkelt en zich daarnaast als helpdesk beschikbaar stelt.
Voorzichtig advies voor Mackers: Download het zipbestand en installeer daaruit het lettertype "Peperklips Klassiek.suit". Ik hoop dat u dan in ieder geval op deze pagina's de Peperklipsfragmenten kunt weergeven.


Deze nieuwe typografie die is ontwikkeld voor de nederlandse taal maakt uitdrukkelijk onderscheid tussen:
> Klinkers ?
> Stemloze medeklinkers ?
> Stemhebbende medeklinkers ?

? Klinkers worden boven de daaraan voorafgaande medeklinker geplaatst,tenzij deze klinker de eerste letter van een nieuwe lettergreep is. In dat geval komt deze op de lijn met een punt erboven. Korte ("gedekte") klinkers kunnen worden verlengd tot lange ("open") door het trekken van een horizontale streep door het karakter.
? Stemloze medeklinkers hebben alle een spitse onderkant en worden altijd op de lijn geschreven. Al deze medeklinkers dienen als basis voor de meeste
? Stemhebbende medeklinkers, die alle een gebogen onderkant hebben. Bij de letters die afgeleid zijn van stemloze bestaat het onderscheid uit een aan de onderkant toegevoegde boog ("arco") die onder de schrijflijn uitkomt, andere medeklinkers bestaan alleen in een stemhebbende vorm.
Ook klinkers zoals de "oe" ( ? ) en de "ie" ( ? ) kunnen in sommige gevallen als medeklinker worden toegepast (zoals in "waaien"), of vice versa, wat u wilt.

Hieronder vindt u een overzicht van (links) de basisletters met hun uitspraak, en (rechts) de afgeleiden ervan. U ziet, indien u het hierboven vermelde lettertype juist heeft ge?nstalleerd, vijfenveertig lettertekens, medeklinkers en klinkers. Indien ??n van de klinkers boven een voorafgaande medeklinker wordt geplaatst wordt deze klinker verkleind weergegeven. Het is vanwege de html-opmaak van deze pagina in deze tabel niet mogelijk dit weer te geven, maar met behulp van de macro voor Word? (lees eerst de ReadMe PPKkMO.txt!) zult u dit wel kunnen zien. Om dezelfde reden zijn alle klinkers afgebeeld met een punt erboven, verwar deze niet met de vaste punt van de medeklinker k!
Het gebruikte lettertype "Peperklips Klassiek Mono" is een "monospaced font", wat inhoudt dat alle letters, cijfers en leestekens even breed zijn. Net als bij monospaced fonts met het oude Latijnse alfabet (zoals Courier) gaat dit enigszins ten koste van de leesbaarheid, omdat de ene letter nou eenmaal meer "zwart" bevat dan de andere (vergelijk de "w" met de "i"). Hiervoor is voorlopig toch gekozen om de klinkers netjes midden boven de daaraan voorafgaande medeklinker te krijgen. Er wordt nog gewerkt aan een oplossing voor een "scaled font" (dit hoef ik nu niet meer uit te leggen, toch?

De "eu"-klanken in "deuk" en "deur" ( ? ), die fonetisch van elkaar afwijken, worden door hetzelfde karakter weergegeven, evenals de verschillende "oo"-klanken in "oog" en "oor" ( ? ) en de "ee"-klanken in "mee" en "meer" ( ? ). Hiervoor werd gekozen omdat er in het nederlands taalkundig geen onderscheid wordt gemaakt tussen deze klanken. De klankafwijking wordt veroorzaakt door de aard van de erop volgende medeklinker. Hoe het precies zit kunnen logopedisten u veel beter vertellen dan ik.

De klanken waar tussen haakjes een aanduiding bij staat als (eng.) of (fr.) komen oorspronkelijk niet voor in het nederlands. De uitspraak van de gebruikte karakters dient in deze gevallen zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke taal te liggen. U kent ongetwijfeld het verschijnsel dat "chips" (eng.) uitgesproken wordt als "sjips" (hoewel, gek genoeg, ook "sj" geen nederlandse klank is!). U zult inmiddels misschien begrijpen dat mijn persoonlijke voorkeur uitgaat naar een spelling met de oorspronkelijke "tsj"-klank ( ? )boven de verzwakte "sj" ( g ), maar ik sta open voor onderbouwde argumenten om het anders te doen.

U kunt zelf alvast Peperklips typen op "zelf typen". U moet wel 1: het lettertype "Peperklips Klassiek Mono" hebben ge?nstalleerd en 2: de door uw browser eventueel geblokkeerde actieve inhoud toestaan.

Nou, u ziet het, dat valt nogal mee, op het installeren van de macro na, dan. Als we nu woorden gaan maken met medeklinkers en klinkers dan komen dus over het algemeen de klinkers boven de medeklinkers, of anders de klinkers op de lijn met een punt erboven. Zo maak je stap voor stap duidelijk hoe het woord klinkt, en uiteindelijk vormen de woorden de zinnen, en de zinnen het verhaal, en voor je 't weet zien we de eerste internetpagina's in Peperklips verschijnen. Ik kan haast niet wachten.