0001

Peperklips Handleiding

nDnsbieynf krqOelOyQ

0045

PEPERKLIPS.NL
MEER PEPERKLIPS
LETTERTABEL
ZELF TYPEN
MACRO DOWNLOAD
HANDLEIDING
VOORBEELD

P
E
P
E
R
K
L
I
P
SnD
ns
b
i
ey
n
f

Aan een macro of andere oplossing voor het gebruik met OpenOffice.org wordt op dit moment gewerkt.


Op deze pagina heb ik de fragmenten in het Peperklipslettertype aangevuld met een afbeelding van het te verschijnen woordbeeld. Indien u het lettertype Peperklips Klassiek Mono niet of niet juist heeft geïnstalleerd zal er onleesbare onzin op uw beeldscherm verschijnen. Met het gebruik van deze afbeeldinkjes (ik vind dat woord er maar raar uitzien, in een Latijns lettertype) kunt u controleren of de weergave in het genoemde lettertype overeenkomt met het resultaat zoals ik dat voor ogen had. Het oogt wat rommelig, maar het heeft meer voordelen dan nadelen, ben ik bang.

U heeft de lettertypen en de macro voor Word® (voor Windows®) succesvol geïnstalleerd heeft en wilt aan de slag. Als u de lettertypen en de macro('s) nog niet heeft geïnstalleerd, klik dan hier. Deze pagina maakt gebruik van het lettertype "Peperklips Klassiek Mono", mijn advies is dan ook deze macro en dit lettertype als eerste te installeren. Helaas is er voor MacIntosh- (en andere OS)gebruikers op dit moment niet méér ondersteuning dan deze drie lettertypen, aan een structurele oplossing wordt gewerkt.
Maar hoe werkt het nou?

Als u de macro succesvol geïnstalleerd heeft en u ziet het actieve grijze macrovenster in Word, dan kunt u uw toetsenbord gebruiken om Peperklips te typen. Met de combinatie Alt+P verdwijnt dit venster, met dezelfde combinatie moet het ook weer verschijnen (als Word® op de juiste manier is aangepast, zie de .txt-file uit de .zip-download). De M-toets wisselt het activeren en weer deactiveren van de M-opdracht (Met verlengingsstreepje voor klinkers, Met arco voor medeklinkers) af, de Z-toets doet hetzelfde voor de Z-opdracht (Zelfstandige klinker op de lijn bij een klinker binnen een woord, Zeldzame medeklinker bij een medeklinker). Alle Nederlandse klanken zijn vertegenwoordigd en ook enkele uit andere talen (vaak te vinden onder de Z). De rest is een kwestie van uitproberen.

Kan ik een standaard QWERTYtoetsenbord gebruiken?

Jazeker, de hele macro is gemaakt op een QWERTYtoetsenbord en vanwege de eenvoud in het functioneren ervan durf ik bijna te garanderen dat het op ieder QWERTYtoetsenbord zal werken.

Kan ik een ander type toetsenbord gebruiken?

Helaas weet ik dat niet zeker, maar ik vermoed ten dele van wel. Waarschijnlijk zal de Peperklipstoetsenverdeling anders, maar de werking ervan hetzelfde zijn. Ik bedoel hiermee dat, waar onder een QWERTYtoetsenbord onder de Q-toets een q (n) zit, dit ook een q (n) zal zijn onder de Q-toets op een ander toetsenbord, ongeacht waar deze toets zich bevindt. Omdat ik niet over de middelen beschik andere toetsenbordindelingen te testen kan ik hier echter noch volledige zekerheid over bieden, noch heb ik alternatieve Peperklipstoetsenbordlayoutafbeeldingen (galgje&scrabble ;-)) die u daarnaast zou kunnen houden. Ik moedig experimenten met Peperklips op andere toetsenborden overigens aan, dit kan geen kwaad zolang er geen mensen- of dierenlevens bij zijn betrokken, en wil graag op de hoogte blijven van de resultaten hiervan op peperklips@peperklips.nl.

Hoe spel je ... in Peperklips?

Ja, dat is een goede vraag. Hoofdletters bestaan niet, dat scheelt. Het verdubbelen van letters zuiver omwille van de klank is in ieder geval ook niet nodig; de klanken staan op zichzelf en veranderen niet onder invloed van hun omgeving. Een "au" is dan ook een "au" en niet een "a" en een "u". Maar dat betekent wel dat het woord "bank" dan "bangk" (NrQi in plaats van Nrqi / Bangk in plaats van Bannk) wordt. De woorden "een" "en" "één" zien er dan zo uit: Åq Æq Çq (een en één), het achtervoegsel "-lijk" wordt gewoon "-esi" (-lijk) (omdat -eli (-leik) heel anders zou klinken). De werkwoorduitgang -t voor de derde persoon enkelvoud blijft natuurlijk gewoon bestaan: werkt wordt: xdbio (Werkt), slaapt wordt: feRno (Slaapt), wordt wordt: xvbOo (Wordt). Trema's en verbindingsstreepjes worden eigenlijk niet gebruikt, ook daarvoor zijn de Zelfstandige klinkers bedoeld: beëdigd: NsÇOyTO (Beëdigd) of zee-eend: FDÇqO (Zee-eend), dat gedoe met puntjes en streepjes, weg ermee. De tussen-n wordt gebruikt volgens de regels van het Groene Boekje 2005: alle samenstellingen waarvan het linkerdeel een meervoud op een -n krijgt, met uitzondering van die linkerwoorddelen waarvan ook een meervoud op een -s bestaat. Lampenkap eransqirn (Lampenkap) dus, aktetas Áiosorf (Aktetas), lettertypebestand edosboYnsNsforqO (Lettertypebestand) en paardenbloem nRbOsqNeXa (Paardenbloem). Mannen wordt arqsq (Mannen), manen aRqsq (Manen). Een gestandaardiseerd woord als "alleen" (wat eigenlijk "al-één" is) wordt toch maar "ÁeDq" (Alleen1) in plaats van "ÁeÇq" (Alleen2). "Alom" wordt dus wel "ÁeÎa" (Alom), anders was het "allom" geweest... Ik ben aan het werken aan een complete woordenlijst met spellingsregels (het Paarse Boekje, zoals het Groene Boekje); zodra dat af is zal ik het uit( laten )geven. Tot die tijd kunt u spellingsproblemen waar u zelf niet uitkomt, of in geval van twijfel, gewoon naar mij toe sturen op peperklips@peperklips.nl, dan krijgt u meestal snel antwoord.

Word® verandert zelf stemhebbende medeklinkers in stemloze en andersom (en geeft rode kringeltjes onder woorden)!

Ja, goed gezien, dat doet Word® inderdaad, omdat het is ingericht voor het Latijnse alfabet. Een hoofdletter aan het begin van een zin moet, aan het begin van een woord mag, en middenin een woord mag niet. In Peperklips is dat anders. Daar wordt de functie "hoofdletter" niet gebruikt voor Hoofdletters maar voor de stemhebbende of open variant op de stemloze medeklinker of gedekte klinker onder die toets. Om deze (voor Peperklips) hinderlijke automatische correctiefunctie uit te zetten moet u in Word® alle vinkjes bij "Extra"-"AutoCorrectie-opties..."-"AutoCorrectie" weghalen. Hetzelfde doet u bij "Extra"-"Opties"-"Spelling en Grammatica"-"Spellingcontrole tijdens typen" voor de kringeltjes.

Ik wil nog iets anders weten...

Stuur dan een email naar peperklips@peperklips.nl en ik zal mijn best doen. Als ik de vraag belangrijk en/of interessant genoeg vind zal ik hem op deze pagina zetten.